Staj Aşamaları ve Belgeleri

Staj Aşamaları ve Belgeleri

Öncelikle Staj Sunumu Linkini dikkatlice inceleyiniz. Link:

www.bilgisayar.kocaeli.edu.tr/dosyalar/Staj_Sunumu.pptx

 • Öğrenci toplam 50 iş günü staj yapmak zorundadır.
  • 50 iş gününün tamamı aynı işyerinde yapılamaz.
  • 50 iş günlük stajın ilk 25 günü 2. Sınıf bittikten sonra yapılabilir. 1. Sınıf bittikten sonra staj yapılsa dahi kabul edilmemektedir.
  • 2. sınıfın bitiminde 50 iş günü stajın tamamı yapılamaz. Stajın bir kısmı 3. Sınıf bittikten sonra yapabilir.
  • 50 iş günlük staj için sigorta üniversite tarafından yapılmaktadır. Staj yapılan kurumun sigorta ödeme zorunluluğu yoktur. Staj yapılan kurum stajyerin sigortasını ödüyor olsa bile, staj sigorta işlemleriniz üniversite tarafından da yapılır.
  • II. öğretimler öğretim dönemi içerisinde mesai saatlerinde staj yapabilirler. I. Öğretimler öğretim dönemi içerisinde mesai saatleri içerisinde ders devam zorunluluğundan dolayı staj yapamazlar. I. Öğretimler bütünleme sürecinde staj yapabilirler. Öğrenci staj tarihleri içerisinde bütünleme sınav(lar)ına girecekse o gün(ler) için tam/ yarım gün staj yapılan kuruluştan izin alınmış olması gerekir ve bu günler telafi edilmelidir. II öğretimlerin de yine I. Öğretimler gibi 2. Sınıf öğretim yılı bitmeden staj yapmak hakları yoktur. Öğrencilerin staj hakkı 2. Sınıf bittikten sonra başlar.
  • Derse devam zorunluluğu kalmayan I.öğretim öğrenciler dönem içerisinde staj yapabilirler.
  • 50 iş günü staj 2 veya daha fazla kurumda şu şekilde yapılabilir.
   • 25 +25 iş günü
   • 20+30 iş günü
   • 15+35 iş günü
   • 20+20+10 iş günü
 • Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.
 • Staj yapılan kurumda ilgili meslek ile ilgili mühendis(Bilgisayar, Elektronik, Mekatronik, Yazılım Müh.) olması zorunludur. Stajyerden sorumlu mühendisin mesleki iş alanı Bilgisayar mühendisliği İle ilgili olmalıdır. Yazılım Şirketleri, Üretim (Fabrika gibi) yerlerinin Bilgi İşlem merkezleri, Haberleşme Teknolojisi Firmalarının yazılım ve bilgisayar donanım merkezleri, Bilişim Ar-ge merkezleri veya firmaları, Devlet kurumlarının(Bakanlıkların, Büyükşehir Belediyelerin, Genel Müdürlüklerin veya üniversitelerin bilgi işlem merkezleri, bankaların genel bilgi işlem merkezleri(şubelerin değil) Bilgisayar mühendisliği için genellikle staj yapma alanlarıdır.
 • Staj, mühendislik anlamında teorik bilgi öğrenme amaçlı değil, teorik bilginin uygulamasının görülmesi geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacı ile yapılmaktadır. Bu bakımdan esas amaç staj yerindeki Bilgisayar mühendisliği mesleğinin görev ve sorumluluklarını, işleyişini görmek ve sistem bakımından gözlem yapmaktır.

Staj Aşamaları

Staja Başlamadan Önce Yapılacaklar

1) Öğrenci staj yapacağı işyerine Zorunlu Staj Formunu  (Ek-1) BİLGİSAYAR ORTAMINDA doldurup kaşeletip imzalatacaktır.
2) Öğrencinin formu 2 nüsha halinde doldurup (Sırası Ek-2’de gösterilmiştir!) staj komisyonuna staja başlamadan en geç 30 gün kala teslim etmesi gerekmektedir.
3) Formun bir nüshası komisyon tarafından onaylandıktan sonra size teslim edilecektir. Form teslim edildikten sonra aşağıdaki "STAJ LİNKİ" ne tıklayıp bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk size aittir. Belirtilen zaman dışında getirilen belgeler alınmayacaktır.

NOT: Linki doldurmak için Google hesabıyla oturum açmanız gerekmektedir.

STAJ LİNKİ= https://docs.google.com/forms/d/1Sm_ls7IyvbHjadxr4o2bzrATV458CW5_6Mzwmobnj84/viewform

 

STAJ DANIŞMANLARI


Staj danışmanlıkları aşağıdaki linkte yer alan tabloda sunulmuştur. Tablo yıl içerisinde güncellenerek devam edecektir.İlgili tarih aralıklarında öğretim türü ve öğrenci numarasına bakılmaksızın staj süreçleri tabloda gösterilen ilgili staj görevlisi tarafından yürütülecektir. 
Haftasonu ve resmi tatil günleri staj işlemi yapılamamaktadır. Hafta sonu gönderilen e-posta hafta içi cevaplanmaktadır. Staj danışman tablosunun güncellenme ihtimaline karşı staj işlemi yapılmadan önce linkteki tablo kontrol edilmelidir.

Staj Danışmanları Linki:
https://docs.google.com/document/d/1bTvSM1oa11lKomL38rLhjhp0hY9lmOhTlLUD3h3uiUQ

 


Sorularınızı yalnızca kocaeli uzantılı e-posta adresinden ilgili danışmana göndermelisiniz. E-posta konusu "Staj-ad-soyad" formatında olmalıdır. Formata uymayan ve farklı adreslerden gelen mailler dikkate alınmayacaktır.
Telefonla sorulan sorularınıza cevap verilmeyecektir.

4) Staj yeri komisyon tarafından onaylandıktan sonra öğrenci, staja başlamadan önce Staj Sicil Fişi (Ek-3) ve Staj Defteri’ne (Ek-4) resimlerini (dijital olarak da basılabilir) yapıştırıp Staj (SGK) Bürosu’na mühürletecektir.
5) Öğrenci staja başlamadan önce, Staj (SGK) Bürosu’ndan alacağı Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (SGK Belgesi ) ve Staj Sicil Fişini  staj yapacağı işyerine teslim etmek zorundadır. 

   • SGK Belgesi (Ek-5) almak için TC Kimlik Numarası gerekmektedir.
   • SGK Belgesini  arkadaşınız sizin adınıza alabilir.
   • SGK Belgesi  30 gün öncesinden çıkmamaktadır.

Örnek: Stajına 01 Temmuz’da başlayan bir öğrenci, SGK Belgesi'ni  en erken 02 Haziran’da alabilmektedir.

Staj Esnasında Yapılacaklar

1) Öğrenci Staj Defteri'ni  günlük olarak dolduracaktır.
2) Sistemde mevcut olan Staj Defteri'ni  öğrencilerimiz el yazısıyla kendileri  doldurabildiği gibi, bilgisayar çıktısı olarak da düzenleyebilirler.
3) Staj Sicil Fişi’nde şirkete ait mühür ve birim amirinin imzasının olması gerekmektedir. Sicil fişi kapalı bir zarfa konmalı ve zarf da mühürlenmelidir.
4) Staj Defteri’nde ise tüm sayfalarda birim amirinin imzası ve ilk sayfasında şirkete ait mühürün olması gerekmektedir.

Staj Bitiminde Yapılacaklar 

1) Öğrenci staj bitiminden sonra Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri’ni Staj sunumu sırasında bölümünün Staj Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. 
2) Dönem içerisinde staj yapan öğrencilerin sunumu stajın bittiği tarihten itibaren en geç 2 hafta içerisinde Staj Görüşme Saatlerinde yapılmaktadır.
3) Yazın staj yapan öğrencilerin sunumu ise Staj Komisyonu’nun belirlediği tarihlerde yapılmaktadır. Tarihler Güz Dönemi açıldıktan sonra bölüm sayfasında duyurulur.  

Staj Yaptıkları Firmadan Ücret Alan Öğrenciler
Ek-1 formunda bulunan ‘Ücret Alıyormu’ bölümü EVET ise Ek-6 formunun doldurulması zorunludur.

Ücret alan stajyer öğrenciler, stajları bittiğinde Ek-6 ‘Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu’ ve ekine ücret ödendiğini gösterir belgeyi (dekont) bölüm staj komisyonuna iletmelidir. Form’un ekinde dekont olmaması durumunda ödeme yapılamayacaktır.
Not: Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışında olup; Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrencilerin Ek-6 formunun doldurulmasına gerek yoktur.

Not: Staj (SGK) Bürosu, Mühendislik Fakültesi Dekanlık katı Personel Birimlerinde 217 kapı nolu odadadır. Staj Evraklarının tümü Dekanlık kantin ve kırtasiyelerinden temin edilebilir.

Staj ile İlgili Dosyalar
Link
Zorunlu Staj Formu (Ek-1)
Zorunlu Staj Formu Örneği (Ek-2)
Staj Sicil Fişi (Ek-3)
Staj Defteri (Ek-4)
SGK Belgesi Örneği (Ek-5)
Devlet Katkısı Formu (Ek-6)
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors