İntibak ve Muafiyet Öğrencileri

İntibak ve Muafiyet İşlemleri İçin:

Ders muafiyeti için doldurulması gereken Örnek Dilekçe Linki : Dilekçe

İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yurt Dışı, Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş) ile

Rusya–Suriye-Mısır ve Yemen Üniversitelerinden Yatay Geçiş ve muafiyet işlemleri için

Kocaeli Üniversitesi Rektörlük duyurularını (www.kocaeli.edu.tr) ya da Mühendislik Fakültesi (mf.kocaeli.edu.tr) duyurularını takip edebilirsiniz.

Başvuru yapmadan önce,  “Kocaeli Üniversitesi İntibak Yönetmeliği” ni de incelemeniz gerekmektedir.