Hakkımızda

Hakkımızda

Tarihçe: 1993 yılında Prof. Dr. Hüseyin KARABELLİ başkanlığında kurulan Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz, 1994-95 Eğitim-Öğretim yılında 27 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılından itibaren II. Öğretim programının da açılması ile günümüzde lisans öğrenci sayımız 1166’dir. Öğretim süresi I. ve II. Öğretim için 4 yıldır.Bölümümüz ilk mezunlarını 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. Daha öncesinde Vinsan yerleşkesinde eğitim faaliyetini sürdüren bölümümüz, 2009 Eylül ayından bu yana çağdaş anlayışla tasarlanmış 42.000 m²’lik kapalı alana sahip Umuttepe Yerleşkesi’nde yer almaktadır.Günümüzde e-uygulamalardan (e-devlet, e-iş, e-ticaret…) savunma sanayisine, haberleşme ve elektronik teknolojisinden eğitim ve sağlık sektörüne kadar her konuda Bilgisayar Mühendisliği'nin önemi ve etkisi artmaktadır. Sonuç olarak hayatımızın can damarı durumuna gelmiş olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişiminde Bilgisayar Mühendisliği önemli rol oynamaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, öğrenciye modern bilişim teknolojilerinin temel kuramsal kavramlarını ve ilkelerini teorik eğitimin yanında yoğun pratik uygulamalarla destekli bir şekilde vermektedir. Bölümümüzün başlıca amaçları, Bilgisayar Mühendisliği alanındaki bilimsel, endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek öğrencilerimizi ileri araştırmalara yöneltmek ve bu gelişmelere katkıda bulunarak daha ileri noktalara gitmesini sağlamaktır.

Bölümümüz eğitim-öğretiminde laboratuvarlar önemli bir rol oynamaktadır. Bölümde öğrencilerimizin derslerinde kullanabilecekleri ve bölümümüz öğretim üyelerinin araştırma faaliyetlerinde öğrencilerimizin aktif rol alabilecekleri toplamda 8 adet AR-GE laboratuvarı (Temel Bilgisayar, Elektronik, Görüntü İşleme, Gömülü Sistemler, Bilgisayar Ağları ve Haberleşme, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Akıllı Sistemler, Yapay Zeka ve Benzetim Laboratuvarları) bulunmaktadır.

Temel araştırma konularımız; yapay zekâ, makina öğrenmesi, algoritmalar, veri tabanları, yazılım mühendisliği, işletim sistemleri, network, dağıtık sistemler, bilgisayar güvenliği, insan-bilgisayar etkileşimi ve görüntü işleme olarak özetlenebilir. Ancak bunun yanında, gelişen teknolojiye uygun olarak seçimlik olarak açılan derslerle öğrencilere ilgi alanlarına uygun olarak zengin çeşitlilikte bilgi edinme imkânları sunulmaktadır.

Bölümümüzün, öğrencilerimizin kariyer gelişimini desteklemeye yönelik olarak özel sektör işbirlikleri de bulunmaktadır. Öğrencilerimiz OBSS (Open Business Software Solutions) firması ile 01.03.2017 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında, bölümümüzde yer alan firma ofisinde yarı zamanlı/tam zamanlı çalışabilmektedirler. Yine 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle Kuveyt Türk ile Araştırma Problemleri ve Bitirme Projeleri dersleri kapsamında bitirme projelerinin yürütülmesi ile ilgili iş birliği başlatılmıştır.

Öğrencilerin kendilerini geliştirmek için kurdukları Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu’nun (KouBK) faaliyetleri desteklenmektedir.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz ilgilendikleri alan dahilinde bilgisayar sektöründeki özel şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkanı bulmakta, kariyerlerini kurumsal şirketlerde sürdürmekte, üniversitemiz başta olmak üzere farklı üniversitelerde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Bölümün Öğretim Üyesi / Elemanları Sayısı

• Profesör: 3

• Doçent: 3

• Doktor Öğretim Üyesi: 6

• Öğretim Görevlisi Dr : 1

• Öğretim Görevlisi: 1

• Araştırma Görevlisi: 11’dir


Bölümün İdari Personel Sayısı

• Bölüm Sekreteri


Bölümün Öğrenci Sayıları

• Doktora Öğrenci Sayısı: 46

• Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı: 132

• I. Öğretim (Gündüz) Lisans Öğrenci Sayısı: 667

• II. Öğretim (Gece) Lisans Öğrenci Sayısı: 616Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors