ÇAP

ÇAP

Kocaeli Üniversitesinde okuyan öğrenciler, lisans öğrenimleri boyunca başka bir lisans öğrenimini, aynı zamanda takip edebilir.

ÇAP Nedir?: Çift Anadal Programı (ÇAP) kendi bölümlerinde lisans programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görme imkânı veren bir programdır.

Başvurular Ne Zaman?: : ÇAP programları ve başvuru tarihleri her akademik yılın başlangıcından 1 (bir) ay önce ilgili bölümlerin bağlı bulunduğu fakülteler tarafından kontenjanlar belirtilerek ilan edilir.

Kimler Başvurabilir?: Kendi lisans programından tüm derslerini almış ve başvuru sırasında ağırlıklı genel not ortalaması en az C (3,00) olan öğrenciler, en erken 3. yarıyıldan itibaren ÇAP programına başlayabilirler. ÇAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından 3 hafta önce hem 1. ve hem de 2. anadal fakültelerine yazılı olarak yapılır.

ÇAP ile ilgili hususlar, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Üniversitemizin "Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönetmeliği" ile belirlenir.

KOÜ ÇAP Yönetmeliği: Link

24 Şubat 2021 tarihli FYK kararı:

14/02/2018 tarihinden sonra ÇAP programlarına kayıtlı öğrencilerin mezuniyet aşamasında en az 240 AKTS ders yüklerinin tamamlanması gerekmektedir.
Bu amaç ile ekte bulunan formun kullanılarak aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir:
* 2. anadal yani ÇAP yapılan bölümlerce formun her bir 1. anadal için doldurulması ve 14/02/2018 tarihinden sonra ÇAP programlarına kayıtlı öğrencilere öncelikle iletilmesi, yeni kayıt olacak ÇAP öğrencilerine ise kayıtları sonrası iletilmesi,
* Öğrencinin 1. anadalındaki derslerini tamamladıktan sonra bu form ve 1. anadalı olan bölüme ait transkript ile birlikte ÇAP yaptığı bölüm sekreterliğine başvuru yapması sonucu muaf olunan derslerin harf notlarının girilmesi.
Bu şekilde her iki bölüm transkriptinde de 240 AKTS ders yüklerini tamamlamaları sağlanmış olacaktır.

 

DİLEKÇE / FORM ADI DOSYA
ÇAP (Çift Anadal Programı) Başvuru Formu

Çap Ders Planları (2. Anadal Bilgisayar Mühendisliği 1. Anadalı Endüstri Müh olan ÇAP öğrencileri için)

Çap Ders Planları (2. Anadal Bilgisayar Mühendisliği 1. Anadalı Elektrik Müh olan ÇAP öğrencileri için)

Çap Ders Planları (2. Anadal Bilgisayar Mühendisliği 1. Anadalı Elektronik ve Haberleşme Müh olan ÇAP öğrencileri için)

Çap Sınav Çakışma Dilekçesi Formu

Çap Ders Alma Dilekçesi Formu


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors