Araştırma/Bitirme Projesi

Araştırma/Bitirme Projesi

Araştırma Problemleri ya da Bitirme Tezi Dersi Seçiminde İzlenecek Adımlar:

1) İlgili dönem itibariyle Araştırma Problemleri / Bitirme Projesi Derslerini verecek hocaların kontenjanları eşit sayıda olacak şekilde belirlenir.

2) Bitirme komisyonu tarafından hocalara ait kontenjan sayılarını ve çalışma konularını içeren bir duyuru yayınlanır. Proje konuları en az iki kişilik öğrenci gruplarına uygun olacak şekilde belirlenir.

3) Öğrenciler Araştırma Problemleri / Bitirme Projesi Dersleri ile ilgili akademik takvimde yer alan ekle/çıkar haftasından önce çalışmayı düşündükleri hocalar ile iletişime geçerler.

4) Ders ekle/çıkar haftası içerisinde herhangi bir hoca ile anlaşmamış olan öğrenciler danışmanları tarafından boşta kontenjanı olan hocalara atanır.

5) Derslerin başlangıcı ile birlikte hoca tarafından atılan duyuru ile birlikte yapılan toplantıda herhangi bir proje grubuna dâhil olmayan öğrenciler, hoca tarafından bir proje grubuna atanır. (Projelerin en az iki kişilik gruplar halinde yapılması zorunludur.)

6) 2016-2017 Güz dönemi itibariyle ders planında Araştırma Problemleri olarak yer alan dersin ismi, Araştırma Problemleri olarak değiştirilmiştir.

7) Araştırma Problemleri dersinde daha önce verilen Araştırma Problemleri dersinden farklı olarak, öğrencilerden sekizinci dönemde verilen Bitirme Çalışması dersinin projesi için gerekli ön çalışmaların yapılması beklenmektedir.

Araştırma Problemleri ya da Bitirme Tezi Tesliminde İzlenecek Yollar:

1) Araştırma Problemleri ya da Bitirme Çalışmalarına ait tezlerin taslağının en geç akademik takvimde ilgili dönemin derslerinin son günü olarak belirtilen tarihte ilgili dersin öğretim üyesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Araştırma Problemleri ya da Bitirme Çalışmalarının sunumları akademik takvimde yarıyıl sonu sınavlarının son günü olarak belirtilen tarihi takip eden ilk hafta içerisinde yapılır.

3) Araştırma Problemleri için beyaz karton kapak (1 Adet), proje kodlarını ve tezinizi içeren CD (1 Adet); Bitirme Projesi için mavi bez ciltli kapak (1 Adet), proje kodlarını ve tezinizi içeren CD (1 Adet) şeklinde teslim etmelisiniz. Pandemi döneminde karton kapak ve mavi bez ciltli kapak istenmeyecektir.

4) Tezle ilgili tüm belgeler aşağıdaki linkte (sıkıştırılmış dosyada) verilmiştir. Tezinizi bu linkte verilen dosyalardaki formata uygun olarak hazırlamanız gerekmektedir.

Link: bilgisayarmuh_tezyazim.rarBitirme Tezi Konuları Listesi Unvan, Ad sırasına göre listelenmiştir


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors